• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

Istraživanje i zaštita

Ceriagrion tenellumResearch and Protection of Threatened Dragonfly Species and Habitats in the Mediterranean Region of B&H

Udruženje BIO.LOG uključeno je u provedbu projekta „Research and Protection of Threatened Dragonfly Species and Habitats in the Mediterranean Region of Bosnia and Herzegovina“ koji finansira Rufford Small Grants Foundation. Tokom juna mjeseca članovi Udruženja vršili su istraživanje pupulacija Odonata u dolini rijeke Trebižat. Tom prilikom otkriveno je više novih lokaliteta za dvije ugrožene vrste, Caliaeschna microstigma i Cordulegaster heros, te prikupljeni interesantni novi podaci o distribuciji više vrsta ove grupe insekata na području Hercegovine. 
Više o projektu možete saznati na:

http://www.rufford.org/projects/dejan_kulijer

 

cepf c lgKarst freshwater habitats: identification and participatory conservation planning of threatened invertebrate and fish species

Udruženje BIO.LOG u saradnji sa Odonatološkim društvom Slovenije provodi projekat „Karst freshwater habitats: identification and participatory conservation planning of threatened invertebrate and fish species“. Projekat koji finansira Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ima za cilj identifikaciju i zaštitu područja značajnih za zaštitu ugroženih životinjskih grupa na području parka prirode Hutovo blato i slivova rijeka Trebižat i Neretva.
CEPF program je osmišljen na način koji bi omogućio što veće očuvanje biološki najbogatijih i najugroženijih regiona svijeta, poznatih i kao vruće tačke biodiverziteta. CEPF je zajednička inicijativa Francuske agencije za razvoj, međunarodne organizacije Conservation International, GEF-Global Environmental Facility, Vlade Japana, Fondacije John D. i Catherine T. MacArthur i Svjetske banke. Osnovni cilj fondacije je da se civilnom društvu obezbijedi uključenje u proces zaštite biodiverziteta.
Projekat se provodi u okviru strateškog pravca 3 u cilju poboljšanje statusa zaštite i očuvanja 44 prioritetna područja biodiverziteta Mediterana.

Više o projektu možete saznati na: http://karsthabitats.ba/

 

Najnovije vijesti

Objavljen prvi pregled faune vilinih konjica planine Zelengora i Nacionalnog parka Sutjeska

Objavljen prvi pregled faune vilinih konjica planine Zelengora i Nacionalnog parka Sutjeska

Visokoplaninska staništa u Bosni i Hercegovini (BiH) su često izolovana...

Istraživanje vilinih konjica planinskog područja BiH u biltenu Agrion

Istraživanje vilinih konjica planinskog područja BiH u biltenu Agrion

Članak o istraživanjima faune vilinih konjica planinskog područja Bosne i...

Prvi podaci o distribuciji mušice Forcipomyia paludis, ektoparazita vilinih konjica, u BiH

Prvi podaci o distribuciji mušice Forcipomyia paludis, ektoparazita vilinih konjica, u BiH

Interesantan članak o mušici Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), ektoparazitu vilinih...

bio logo

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG