• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

http://www.odonatolosko-drustvo.si/ - Slovenian Odonatological Society

http://worlddragonfly.org/ - Worldwide Dragonfly Society

http://www.odonatologica.com/ - Societas Internationalis Odonatologica S.I.O.

http://www.dragonflyfund.org/ - International Dragonfly Fund (IDF)

https://sites.google.com/site/odonatasrbija/home - Dragonflies of Serbia

http://www.libellula.org/ - The Society of German-speaking Odonatologists (GdO)

http://www.british-dragonflies.org.uk/ - The British Dragonfly Society (BDS)

http://odonata.eu/ - Odonata.EU is a site that provides photographs of European dragonflies

http://www.odonatacentral.org/ - This site is designed to make available what we know about the distribution, biogeography, biodiversity, and identification of Odonata (dragonflies and damselflies) world-wide

http://www.korento.net/dragonflies.html - The Dragonflies of Finland

http://www.habitas.org.uk/dragonflyireland/ - Dragonflies of Ireland

http://www.petzon.se/dragonfly/ - Swedish dragonflies

http://www.libellen.org/epallage/ - The Dragonflies of the Eastern Mediterranean

http://www.danodonata.dk/ - Danish Dragonflies

http://www.odonata.it/ - Italian Odonatological Society

http://www.libellules.org/ - French Odonatological Society

http://www.brachytron.nl/ - Dutch Dragonfly Association

http://szitakotok.hu/ - Hungarian dragonflies

http://www.dutchdragonflies.eu/ - Dutch dragonflies

Najnovije vijesti

Pripreme za izradu prvog atlasa distribucije vilinih konjica Bosne i Hercegovine

Pripreme za izradu prvog atlasa distribucije vilinih konjica Bosne i Hercegovine

Nastavljamo sa kartiranjem rasprostranjenja vilinih konjica i pripremama za izradu...

BOOM 2018 održan na Kosovu / BOOM 2018 held in Kosovo

BOOM 2018 održan na Kosovu / BOOM 2018 held in Kosovo

Osmi po redu Balkanski odonatološki sastanak - BOOM 2018, održan...

Objavljena publikacija o biodiverzitetu jezera Nacionalnog parka Sutjeska

Objavljena publikacija o biodiverzitetu jezera Nacionalnog parka Sutjeska

Centar za životnu sredinu je u septembru prezentovao rezultate istraživanja...

Kartiranje distribucije vilinih konjica BiH

Kartiranje distribucije vilinih konjica BiH

U cilju izrade prvog atlasa vilinih konjica BiH nastavljamo sa...

bio logo

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG