Šumski mravi

Tijelo radnika šumskih mrava je crvene i smeđe-crne boje. Najčešće nastanjuju šume i staništima uz rub šume. Šumski mravi grade mravinjake sa humkom od iglica četinara ili od vlati trave.

Šumski mravi pripadaju podrodu Formica, u užem smislu Formica rufa-grupi. Na području Euroazije opisano je 13 vrsta šumskih mrava, 19 vrsta opisano je u Sjevernoj Americi. Šumski mravi su skupina koja uključuje morfološki slične vrste koje mogu da hibridiziraju i formiraju mješovite kolonije.

Ekologiju šumskiih mrava je zanimljiva i odgovara na pitanja:

Što se događa unutar mravinjaka šumskih mrava?

Čime se hrane i koja je uloga matice?

Koliko dugo žive?

Zašto su važni u ekosistemu šuma?