header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Linkovi/Links

 

Relevantne institucije za zaštitu prirode u BiH / Institutions responsible for nature protection in BiH

Federalno ministarstvo okoliša i turizma / Federal ministry of Environment and Tourism

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju / Ministry of Spatial Planning, Civil Engineering and Ecology

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS / Institute for Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage of RS

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH / Environmental Fund of the FBiH

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS / The Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency of RS

 

Informacioni sistem zaštite prirode / Information System for Nature Conservation

Informacioni sistem zaštite prirode Republike Srpske (ISZP-RS) / Information System for Nature Conservation of the Republic of Srpska (ISNC-RS)

Informacioni sistem zaštite prirode Federacije Bosne i Hercegovine (ISZP-FBiH) / Information System for Nature Conservation of the Federation of Bosnia and Herzegovina (ISNC-FB&H)

 

Važni dokumenti / Important documents

Zakon o zaštiti prirode FBiH 2013 / Law on Nature Protection FBiH 2013

Zakon o zaštiti prirode RS 2014 / Law on Nature Protection RS 2014

Zakon o zaštiti prirode Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2004 / Law on Nature Protection of the Brčko District of Bosnia and Herzegovina 2004

Registar zaštićenih područja Federacije Bosne i Hercegovine / Register of protected areas of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Registar zaštićenih područja Republike Srpske / Register of protected areas of the Republic of Srpska

Zaštićena područja Federacije Bosne i Hercegovine / Protected areas of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Zaštićena područja Republike Srpske / Protected areas of the Republic of Srpska

Relevantni dokumenti o biološkoj raznolikosti u Bosni i Hercegovini / Relevant Documents on Biodiversity in Bosnia and Herzegovina; Nacionalna strategija i akcioni plan za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti Bosne i Hercegovine / National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP)

Strategije zaštite okoliša FBiH / Environmental Protection Strategy of FBiH

Strategija zaštite prirode Republike Srpske / Nature Protection Strategy of RS

Crvena lista zaštićenih vrsta flore i faune RS / Red list of protected flora and fauna of RS

Crvena lista divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva FBiH / Red List of wild species and subspecies of Plants, Animals and Fungi of FBiH (zvanični dokument - Službene novine FBiH / official document - Official Gazette of the Federation of Bosnia and Herzegovina)

Crvena lista faune FBiH / Red List of fauna of FBiH (Nacrt izvještaja - Prijedlog / Draft report - Proposal)

Crvena lista flore FBiH / Red List of flora of FBiH (Nacrt izvještaja - Prijedlog / Draft report - Proposal)

Crvena lista gljiva FBiH / Red List of Fungi of FBiH (Nacrt izvještaja - Prijedlog / Draft report - Proposal)

Uredba o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama Republike Srpske / Act on strictly protected and protected wild species of Republica Srpska

Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene i zaštićene vrste i podvrste Federacije Bosne i Hercegovine / Rulebook on protective measures for strictly protected and protected species and subspecies of Federation of Bosnia and Herzegovina

Natura 2000 U BiH / Natura 2000 in BiH (nije dostupan / not available)

Emerald mreža u Bosni i Hercegovini / Emerald Network in Bosnia and Herzegovina

 

Drugi zakoni i podzakonski akti iz oblasti zaštite prirode i životne sredine / Other laws and regulations regarding the protection of nature and environment

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja Bosne i Hercegovine / Law on Protection and Welfare of Animals of Bosnia and Herzegovina

Zakoni i propisi - Federacija BiH / Laws and regulations - Federation of BiH

Zakoni i propisi - Republika Srpska / Laws and regulations - Republic of Srpska

Fond za zaštitu okoliša FBiH / Environmental Fund of the FBiH

Biodiversity Clearing – House Mechanism (CHM) Portal of Bosnia and Herzegovina

 

Zaštićena područja u BiH / Protected areas in BiH

Nacionalni parkovi / National Parks

http://www.npsutjeska.net/

http://www.npkozara.com/

http://nationalpark-una.ba/

https://npdrina.com/

Parkovi prirode / Nature Parks

www.hutovo-blato.ba

Spomenici prirode i zaštićeni pejzaži / Nature Monuments and Protected landscapes

http://www.zppks.ba/ - Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja / Public Institution for Protected Natural Areas of Sarajevo Canton

https://zpkonjuh.ba/