header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Fond za zaštitu okoliša FBiH podržao razvoj BIOLOGER baze podataka o biodiverzitetu Bosne i Hercegovine

BIOLOGER NASLOVNA 1sm

Zahvaljujući podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u 2021. godini nastavljamo sa razvojem Biologer baze i krećemo sa istraživanjem biološke raznovrsnosti u Federaciji BiH u okviru projekta „Biologer – online baza podataka o biodiverzitetu Bosne i Hercegovine“. Od aprila mjeseca započinjemo sa terenskim istraživanjima u mediteranskom i submediteranskom području FBiH u cilju prikupljanja podataka o flori i fauni ovog područja, sa posebnim fokusom na slabo istražene i ugrožene vrste u dolinama rijeka Neretve i Trebižata.

Biologer predstavlja prvu online bazu javno dostupnih podataka o flori i fauni Bosne i Hercegovine. Uz pomoć Biologer aplikacije i web platforme i vi možete da učestvujete u kreiranju baze podataka o biološkoj raznovrsnosti naše zemlje.

Ukoliko se želite priključiti ovom projektu i postati dio Biologer tima, registrujte se putem web stranice www.biologer.ba, a možete nas i kontaktirati putem naše FB stranice ili e-mailom na: .

Više o Biologeru pročitajte ovdje.