header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

INVAZIJA na našem pragu!!!

IMG 20180917 123117Dolaze nam jesenji hladniji dan i vrijeme kada se i živi svijet sprema za zimu. Među organizmima koji sklonište od zime nalaze u našim domovima nalaze se i strane invazivne vrste insekata, poput azijske (harlekinske) bubamare (Harmonia axyridis) i američke stjenice listolikog stopala (Leptoglossus occidentalis) koje su se već udomaćile u našim krajevima i postale brojne i česte, te se tokom zime mogu pojaviti u našim domovima u znatnom broju.

Šta su to strane invazivne vrste? Strana vrsta je ona vrsta koja prirodno ne živi na određenom području, nego je u njega dospjela ili može dospjeti namjernim ili nenamjernim unošenjem od strane čovjeka. Ukoliko ta vrsta negativno utiče na biološku raznovrsnost, zdravlje ljudi ili pričinjava ekonomsku štetu na području na koje je unesena, tada tu vrstu smatramo invazivnom.

poziv invazivne 2019 2Uz uništenje staništa, strane invazivne vrste na globalnom nivou danas predstavljaju najznačajniji faktor gubitka biološke raznovrsnosti. Samo u Evropi do sada je identifikovano 11.000 stranih vrsta, među kojima je 10-15% invazivnih, koje uzrokuju negativne ekološke i ekonomske posljedice.

U Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH problem kontrole invazivnih vrsta istaknut je u svim zakonskim dokumentima i strategijama zaštite prirode kao jedan od prioriteta. Kako bi bilo moguće na kvalitetan način pristupiti izradi akcionih planova za praćenje i borbu protiv invazivnih vrsta, potrebno je najprije izvršiti njihovu inventarizaciju i prikupiti podatke o njihovom rasprostranjenju. 

U Udruženju BIO.LOG provodimo istraživanja prisustva i distribucije invazivnih vrsta, prije svega insekata, na području BiH, a u saradnji sa JU Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo na teritoriji zaštićenih područja Kantona realizujemo istraživanje distribucije stranih invazivnih vrsta u cilju procjene trenutnog stanja njihovih populacija. Ovo istraživanje je podržao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

O problemu invazivnih vrsta i nekima od njih koje žive u BiH pročitaje u tekstu na našoj web stranici.

Ukoliko primjetite ove vrste pozivamo vas da nam pošaljete informacije i fotografije kako bi mogli pratiti njihovo širenje i rasprostranjenja. To možete učiniti putem naše FB stranice ili e-mailom na: . Uz fotografiju primjerka potrebno je da nam dostavite što precizniju lokaciju (poželjno koordinate) i datum pronalaska, kao i ime osobe koja je pronašla.