header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

BioBlitz Bentbaša 2019

BioBlitz Bentbasa 2019 naslNastavljamo sa proučavanjem živog svijeta u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo. U okviru projekta „Inventarizacija i popularizacija prirodnih vrijednosti na području Zaštićenog pejzaža Bentbaša“ Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG u saradnji sa Udruženjem studenata biologije u BiH realizovalo je drugi ovogodišnji BioBlitz istraživački događaj u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo pod nazivom „BioBlitz Bentbaša 2019“. Ovo istraživanje je pored članova Udruženja BIO.LOG okupilo i stručnjake i članove Bosansko-Hercegovačkog Herpetološkog Udruženja "ATRA", Udruženja studenata biologije u BiH i Udruženja Genofond. Istraživanju su se također pridružili i učenici V gimnazije iz Sarajeva.

Nakon prvog BioBlizt-a u Bosni i Hercegovini kojeg je Udruženje BIO.LOG organizovalo u maju mjesecu ove godine na Trebeviću, a koji je privukao veliku pažnju i okupio preko 70 učesnika i deset udruženja i organizacija, ne samo iz BiH, nego i drugih zemalja, 13. i 14. septembra organizovali smo i drugi BioBlitz istraživački događaj na Bentbaši „najmlađem“ od pet zaštićenih područja u Kantonu Sarajevo.

2Ovom smo prilikom istraživali biljke, rakove, različite grupe insekata (dnevni i noćni leptiri, tvrdokrilci, vilini konjici, skakavci, pčele i mravi), vodozemce, gmizavce, ptice i slijepe miševe koji žive u ovom zaštićenom području. Za istraživanje je bio predviđen period od 24 sata (od petka u 9:00 do subote u 9:00), pri čemu je istraživanje organizovano u najpovoljnijem periodu koji je specifičan za svaku grupu organizama, npr. istraživanje biljaka je realizovano tokom cijelog dana, dnevni leptiri i pčele su istraživani tokom sunčanog dijela dana, dok su istraživanja noćnih leptira i slijepih miševa urađena u večernjim i noćnim satima.

U subotu, 14. septembra, od 10 do 14h, u Aleji ambasadora na Bentbaši organizovali smo prezentaciju rezultata istraživanja tokom koje je omogućeno posjetiocima da upoznaju živi svijet jednog od omiljenih sarajevskih izletišta, kao i da se upoznaju sa aktivnostima udruženja koja su učestvovala u realizaciji ovog istraživanja. Uz ugodno druženje u prirodi sa stručnjacima iz različitih oblasti bioloških nauka, građani su imali priliku istraživati i upoznati svijet biljaka, insekata, vodozemaca, gmizavaca, ptica, slijepih miševa i drugih organizama koji nastanjuju ovo zaštićeno područje.

bTokom istraživanja registrovano je gotovo 300 vrsta, dok će znatan dio prikupljenih uzoraka tek biti obrađen u laboratorijama, tako da će konačni broj vrsta bitni znatno veći. Neke od ovih vrsta su po prvi put pronađene na ovom području, a među njima se nalazi i veći broj endemičnih, ugroženih i zaštićenih vrsta.

BioBlitz predstavlja novi način istraživanja biološke raznovrsnosti uz uključivanje javnosti i približavanje nauke široj zajednici. Prvi BioBlitz organizovan je u Sjedinjenim Američkim Državama devedesetih godina prošlog vijeka i od tada ovaj koncept istraživanja postaje sve popularniji. Danas postoji veliki broj manifestacija ovog tipa koje se svake godine održavaju širom svijeta.

BioBlitz istraživanje predstavlja kratki period intenzivnog biološkog istraživanja u kojem stručnjaci za biološku raznovrsnost, profesionalni biolozi i amateri, ekolozi i prirodnjaci, uz pomoć građana, zajedničkim snagama nastoje na nekom području u ograničenom vremenskom intervalu registrovati što veći broj vrsta koje tu žive. Specifičnost BioBlitz istraživanja je otvorenost i uključivanje javnosti u naučna istraživanja sa ciljem približavanja nauke ljudima i upoznavanja javnosti sa značajem koji naučna istraživanja i zaštita biološke raznovrsnosti imaju za sve nas. BioBlitz ne predstavlja kompletno i detaljno naučno istraživanje biodiverziteta nekog područja, ali može značajno pomoći u njegovom boljem poznavanju, kao i u otkrivanju novih vrsta. Podaci o zabilježenim vrstama mogu se koristiti za kartiranje distribucije pojedinih vrsta, procjenu ekološkog stanja područja koje se istražuje, te služiti uspostavi kvalitetnijeg sistema upravljanja i održivog razvoja područja.

DSC 0433Uz značajan naučni doprinos, BioBlitz istovremeno omogućava i zabavnu saradnju naučnika i istraživača sa posjetiocima i građanima pri čemu lokalna zajednica ima priliku učestvovati naučnim istraživanjima. Cilj je otvoriti dijalog između naučnika i javnosti, graditi povjerenje i ojačati interes javnosti za nauku i naučna istraživanja. BioBlitz ruši barijere koje često postoje između naučnika i građana, pokazujući na koji način se svi mi možemo uključiti u naučna istraživanja, bez obzira na nivo biološkog znanja koji posjedujemo.

Projekat „Inventarizacija i popularizacija prirodnih vrijednosti na području Zaštićenog pejzaža Bentbaša“ Udruženje BIO.LOG realizuje u saradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo, uz finansijsku podršku Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.