header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Filmsko veče povodom Svjetskog dana okoliša

11 naslovnaU okviru obilježavanja Svjetskog dana okoliša u okviru projekta Otvoreni regionalni fond za biodiverzitet u jugoistočnoj (Open Regional Fund Biodivesity (ORF BD)) Njemačka agencija za međunarodnu razvojnu suradnju (GIZ) organizovala je filmsko veće i izložbu fotografija u sarajevskom kinu Cinema City.

Udruženje BIO.LOG zajedno sa drugim nevladinim organizacijama koje se bave istraživanjem biodiverziteta i zaštitom okoliša u BiH učestvovalo je na foto izložbi na kojoj smo prezentirali fotografije nastale tokom naših terenskih istraživanja u BiH. Na ovaj način posjetiocima smo pokušali približiti ljepote i bogatstvo biodiverziteta naše zemlje, kao i naše aktivnosti u njihovom istraživanju.

Foto: BIO.LOG & GIZ