• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

boom 2018 nasl smOsmi po redu Balkanski odonatološki sastanak - BOOM 2018, održan je od 3. do 10. avgusta 2018. godine na Kosovu. Ukupno 26 učesnika iz deset zemalja (Slovenija, Kosovo, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Hrvatska, Njemačka, Holandija i Finska), što predstavlja rekordan broj zemalja do sada, istraživalo je faunu vilinih konjica na 91 lokaciji na gotovo cjelokupnoj teritoriji Kosova, od padina Kopaonika i Prokletija na sjeveru do Šar planine na jugu. Pri tome smo zabilježili ukupno 46 vrsta, među kojima i neke izuzetno interesantne i rijetke vrste na Balkanu, poput vrsta Sympetrum depressiusculum i Sympetrum pedemontanum.

BOOM 2018 organizovali su Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini "Hasan Prishtina" i Slovensko odonatološko društvo, a realizovan je uz podršku Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Kosova, Njemačkog odonatološkog udruženja (Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen e. V. - GdO), Vinarije i vinograda Stone Castle, studentskih organizacija Univerziteta u Ljubljani i drugih.

Fotografije sa BOOM-a možete pogledati u fotogaleriji u dnu stranici, a članak o ovogodišnjem BOOM-u koji je objavljen u Časopisu Erjavecia dostupan je ovdje. U pripremi je i detaljni pregled rezultata istraživanja koji će uskoro biti objavljen u biltenu Međunarodnog fonda za viline konjice (IDF Reports).

-----------------------

BOOM 2018 held in Kosovo

The 8th Balkan Odonatological Meeting (BOOM 2018) was held from 3rd to 10th August 2018 in Kosovo. A total of 26 participants from ten countries (Slovenia, Kosovo, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Albania, Croatia, Germany, Netherlands and Finland) gathered which made a record number of countries present at the meeting so far. They have explored the fauna of dragonflies at 91 locations in almost the entire territory of Kosovo, from the slopes of Kopaonik and Prokletije Mts. in the north to the Šar planina Mt. in the south. In total, we recorded a total of 46 species, including some extremely interesting and rare species in the Balkans, such as Sympetrum depressiusculum and Sympetrum pedemontanum.

BOOM 2018 was organized by the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Prishtina "Hasan Prishtina" and the Slovene Dragonfly Society, and it was implemented with the support from the Ministry of Environment and Spatial Planning of Kosovo, the Society of German-speaking Odonatologists (Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen e. V. - GdO), Stone Castle Vineyards and Winery, student organisations from the University of Ljubljana and others.

Photos from BOOM can be viewed in the photo gallery, and the article on this year's BOOM published in the Erjavecia Magazine is available here. There is also a detailed overview of the results of the research that will be published soon in the Bulletin of the International Dragonfly Fund (IDF Reports).

 

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG