• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

distribucija vk evropeAnaliza distribucije vilinih konjica Evrope, sa posebnim naglaskom na distribuciju endemičnih, ugroženih i zaštićenih evropskih vrsta objavljena je u časopisu Hydrobiologia.

U radu su opisani obrasci distribucije i endemizma vilinih konjica našeg kontinenta na osnovu baze podataka Atlasa vilinih konjica Evrope koji je objavljen 2015. godine.

Rezultati ove studije pokazuju da je najveći broj endemičnih vrsta prisutan u jugozapadnoj Francuskoj, kao i na Pirinejskom i Balkanskom poluostrvu. Studija posebno ukazuje na potrebu revizije trenutne liste vrsta vilinih konjica zaštićenih Direktivom o staništima Evropske unije u cilju osiguranja njihove kvalitetnije zaštite i očuvanja staništa.

Analiza distribucije vrsta sa Direktive o staništima Evropske unije i Crvene liste ugroženih vrsta vilinih konjica Evrope pokazala je izraženu razliku među ovim dokumentima. Preklapanja ove dvije liste su izuzetno mala i iznose svega tri od ukupno 32 vrste. Preklapanje geografske distribucija vrsta sa ovih lista je takođe malo, ugrožene vrste su većinom rasprostranjene u Mediteranskom području, dok su vrste zaštićene Direktivom uglavnom koncentrisane u centralnoj i zapadnoj Evropi.

O razlozima ovih razlika i drugim rezultatima ove detaljne studije pročitajte u samom radu koji je dostupan na ovom linku.

----

ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION AND THREATS TO DRAGONFLIES OF EUROPE

Analysis of the distribution of dragonflies of Europe with special emphasis on the distribution of endemic, endangered and protected European species was published in the journal Hydrobiologia.

The paper describes the patterns of distribution and endemism of the dragonflies of our continent based on the Atlas of Dragonflies of Europe database, which was published in 2015.

The results of this study show that the largest number of endemic species is present in southwestern France as well as in the Pyrenees and Balkan peninsula. The study specifically points to the need to revise the current list of species of dragonflies protected by the EU Habitats Directive to ensure their better protection and conservation of habitats.

The analysis of the species distribution from the European Habitat Directive and the European Red List of dragonflies has shown a significant difference between these documents. The overlapping of these two lists is extremely small and amounts to only three out of a total of 32 species. Overlapping of the geographical distribution of species from these lists is also a small, endangered species are mostly widespread in the Mediterranean, while species protected by the Directive are mainly concentrated in central and western Europe.

Read about the reasons for these differences and other results of this detailed study in the paper  available on this link.

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG