• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

sutjeska naslovnaVisokoplaninska staništa u Bosni i Hercegovini (BiH) su često izolovana i teško pristupačna, zbog čega je njihova fauna vilinih konjica sve do danas ostala gotovo potpuno neistražena. U radu „Fauna vilinih konjica (Odonata) planine Zelengora i Nacionalnog parka Sutjeska“ dat je prvi pregled faune vilinih konjica Zelengore i Nacionalnog parka Sutjeska, jednog od odonatološki najznačajnijih područja u zemlji. U fauni vilinih konjica Zelengore i NP Sutjeska registrovano je ukupno 35 vrsta, što predstavlja 55% faune ovog reda insekata u BiH. U rad su, uz podatke istraživanja provedenih u 2015. i 2016. godini, uključeni i neobjavljeni podaci autora prikupljeni između 2009. i 2014. godine, literaturni podaci te podaci muzejskih kolekcija Zemaljskog muzeja BiH. Prikupljeno je ukupno 457 nalaza sa 53 lokaliteta, od čega je preko 76% novih podataka. Prema broju lokaliteta najzastupljenije vrste na istraživanom prostoru su: Cordulegaster bidentata Selys, 1843 (26), Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (23), Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) (15), Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 (15) i Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) IMG 0073(14), dok su lokaliteti sa najvećim brojem vrsta: Orlovačko jezero (22), Gornje Bare (20) i Donje Bare (19). Ova jezera su ujedno i lokaliteti sa najvećim brojem ugroženih i zaštićenih vrsta. Najznačajnije pronađene vrste su: Coenagrion scitulum (Rambur, 1842), Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825), A. grandis, Aeshna juncea (Linnaeus, 1758), Somatochlora metallica (Vander Linden,1825), Cordulegaster heros Theischinger, 1979, C. bidentata i Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758).

Za reliktne vrste, C. hastulatum i S. metallica, planinska jezera Zelengore su jedino poznato stanište u BiH. Za vrste A. grandis i A. juncea ova jezera predstavljaju najznačajnija staništa u zemlji. Među registrovanim vrstama, 30 se nalazi na Crvenoj listi zaštićenih vrsta u Republici Srpskoj, a registrovane su i sve tri vrste navedene na Crvenoj listi Federacije BiH. Cordulegaster heros je vrsta sa Dodatka II i IV Direktive o staništima Evropske unije i ranjiva (VU) vrsta Mediterana.IMG 9906IMG 9822

 

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG