• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

ForcipomiaInteresantan članak o mušici Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), ektoparazitu vilinih konjica, objavljen je u časopisu Natura Sloveniae. Ovaj članak predstavlja prve podatke o prisustvu ovog insekta u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, kao i dodatne nalaze iz Hrvatske i Švedske. Od ukupno 35 vrsta na kojima je zabilježen, za šest vrsta ovo je prvi podatak o prisustvu ovog ektoparazita.

U Bosni i Hercegovini F. paludis je zabilježena na 18 vrsta vilinih konjica.

Kompletan članak dostupan je ovdje.

 

 

Mali strijelac (Orthetrum coerulescens) sa 12 mušica Forcipomyia paludis na krilima.

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG