• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

18951148 1364347613619394 1502264613963607255 n1Na oduševljenje odonatologa sa Balkana (a i šire), u Sloveniji je početkom juna održana radionica o metodologiji pronalaženja, determinacije i čuvanja egzuvija/svlakova vilinih konjica. Radionicu je vodio Christophe Brochard, jedan od vodećih evropskih eksperata u ovoj oblasti i autora više priručnika za njihovu determinaciju.

U periodu od 2. do 5. juna 2017. godine učesnici iz osam zemalja Evrope (BiH, Bugarska, Holandija, Hrvatska, Makedonija, Slovačka, Slovenija i Srbija), su kroz terenski i laboratorijski rad imali priliku da nauče osnove prepoznavanja i istraživanja egzuvija ovih interesatnih insekata.

Poznavanja egzuvija vilinih konjica je značajno i ima važnu ulogu u praćenju stanja populacija ovih insekata, kao i stanja očuvanosti slatkovodnih staništa. S obzirom da se radi o ekološki veoma značajnim insektima, ono je potrebno i za kvalitetno provođenje  raznovrsnih limnoloških, ekoloških i opštih istraživanja biodiverziteta u velikom broju različitih tipova slatkovodnih ekosistema.

Fotografije sa radionice možete pogledati ovdje: foto 1, foto 2

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG