• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

Untitled 1Slovensko odonatološko društvo (Slovene Dragonfly Society - SOD) od 2. do 5. juna organizuje “Dragonfly Exuviae Identification Workshop”, radionicu na kojoj će učesnici imati priliku da nauče metodologiju istraživanja i identifikacije larvi i egzuvija (svlakova) vilinih konjica, te da se upoznaju sa njihovim značajem za istraživanja i zaštitu slatkovodnih staništa.  

Radionicu će voditi Cristophe Brochard, jedan od trenutno najznačajnijih stručnjaka u ovoj oblasti Evropi i autor knjiga za identifikaciju larvi i egzuvija vilinih konjica.

Tokom četverodnevna radionice učesnici će imati priliku kroz terenska i laboratorijska istraživanja upoznati se sa larvama i egzuvijama većeg broj vrsta koje žive na području Balkana, ali i šire. Poznavanje svih stadija razvoja ovih insekata je značajno za brojna limnološka, ekološka i mnoga druga istraživanja u slatkovodnim staništima, posebno za praćenje stanja i promjena u ovim staništima, što je izuzetno važno za njihovu kvalitetnu zaštitu.

U prilogu je obavijest o detaljima radionice i načinu prijave.

Svi koji su zainteresovani za učešće na ovoj radionici trebaju popuniti obrazac za prijavu.

Exuviae Workshop 2017 invitation

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG