• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

publik jezera naslovnaCentar za životnu sredinu je u septembru prezentovao rezultate istraživanja pet jezera Nacionalnog parka Sutjeska. Ovim istraživanjima bili su obuhvaćeni i vilini konjici kojih je zaključno sa ovim istraživanjem za Park zabilježeno ukupno 29 vrsta, što čini 45% poznatih vrsta ovih insekata u Bosni i Hercegovini.

Najznačajnije pronađene vrste su: Coenagrion hastulatum, Aeshna grandis, Aeshna juncea, Somatochlora metallica, Cordulegaster bidentata i Sympetrum flaveolum. Za neke od ovih vrsta (Coenagrion hastulatum i Somatochlora metallica) planinska jezera Zelengore jedino su poznato stanište u Bosni i Hercegovini, dok za vrste Aeshna grandis i Aeshna juncea ova jezera predstavljaju najznačajnije stanište u BiH.

publik jezera egzuvPublikacija pod nazivom "Biodiverzitet jezera Nacionalnog parka Sutjeska i preporuke za njihovo održivo upravljanje" obuhvata rezultate istaživanja više grupa organizama (fitoplankton, maktozoobentos, mekušci, vilini konjici, ptice i flora), ali i smjernice kojima se pokušava dati pregleda aktivnosti koje (ne) bi trebalo realizati u ovako vrijednim ekosistemima.

Pdf verziju publikacije možete preuzeti ovdje.

publik jezera Gornje bare

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG