header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

O nama/About us

O Udruženju:

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode – BIO.LOG je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja ljude koji su profesionano aktivni na području bioloških istraživanja i zaštite prirode u Bosni i Hercegovini.

Misija i ciljevi Udruženja su da djeluje u polju naučnog istraživanja flore, faune, staništa, biologije čovjeka i uticaja čovjeka na okolinu, podizanja svjesti javnosti o značaju biodiverziteta, ugroženosti vrsta i staništa, održivom razvoju i konzervaciji divljih vrsta i staništa.

Ukoliko nam se želite priključiti možete nas kontaktirati na naše email adrese: ili

Pristupnicu za učlanjenje u Udruženje BIO.LOG možete pronaći ovdje.

 About the Society:

Society for Biological Research and Protection of Nature – BIO.LOG is non-governmental non-partisan and non-profit organization that brings together people professionally working in the field of biological research and nature conservation in Bosnia and Herzegovina.

The mission and the objectives of the Society is to act in the field of scientific research of fauna, flora, habitats, human biology and human impact on environment; raising of public awareness on biodiversity, endangered species and habitats, sustainable development and the conservation of wild species and habitats.

 

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com