Mravinjaci

Šumski mravi su teritorijalni organizmi, stoga brane mravinjak i izvor hrane. Mravinjake grade  najčešće u crnogoričnim šumama. Mravinjaci su južne i jugoistočne ekspozicije i na dobro dreniranim tlima.

 

Kolonije su sa 250.000 radnika. Veličina mravinjaka varira, a zrela gnijezda mogu biti dva metra visoka. Pored nadzemnog dijela jednako veliki dio je ispod zemlje. Ispod zemlje se nalaze komore sa maticom i hranom, a iznad zemlje su komore za inkubaciju legla.

Nadzemni dio mravinjaka (mravlja kupa) napravljen je od biljnog materijela, najčešće vlati trave i iglice četinara. Kupa ima ulogu solarnog kolektora. Brzo zagrijavanje posebno u ranim mjesecima proljeća daje prednost mravima koji naseljavaju hladna staništa. Mravlja kupa je pecifično konstruisana tako da kroz nju brzo drenira voda i brzo se suši nakon kiše.

Mrav (Formicoxenus nitidulus) može se naći samo u gnijezdima šumskih mrava gdje gradi vlastite mravijake u mrtvom drvetu. Mutualistički odnos šumskih mrava sa  Formicoxenus nitidulus je obligatan. U slučaju promjene uslova sredine u mravinjaku Formicoxenus nitidulus migrira u drug mravinjake.

 

Larve iz roda Clytra i Cetonia cupreaea razvijau se u mravinjaku šumskih mrava. Tipični mirmekofili iz porodice Staphylinidae također su usko vezani za mrvinjake šumskih mrava. Neke vrste luče slatki sok kojem mravi ne mogu odoliti.

 

Tu su i brojni insekti iz porodice Staphylinidae koje su specijalizirane i žive u mravinjaku. Neke vrste su nepoželjne jer se hrane leglom mrava. Vrsta Platyarthrus hoffmannseggii živi u mravinjaku i ima reducirane oči i pigment.