Ekološki značaj šumskih mrava

Šumski mravi imaju status vrsta koje igraju kritičnu ulogu u strukturi biocenoze tako što u mreži ishrane utiču na organizme različitog trofičkog nivoa.

Postoje dokazi da šumski mravi pozitivno utiču na biološke procese u šumskim staništima. Šumski mravi se dominantno hrane sekretom koji luče biljne vaši zbog čega su mravi stalno prisutni na stablima. Mravi iz krošnji stabala uklanjaju gusjenice moljca Bupalus piniaria. Šumski mravi zbog veličine kolonija imaju jak efekat na zajednicu tla, te vrše akumulaciju organske materije koju koriste biljke.

Šumski mravi su hrana velikom broju životinja, npr. pticama i jazavcu. Također šumski mravi vrše mirmekohoriju biljke Melampyrum sylvaticum. Često ptice slijeću na mravinjake kako bi se oslobodile parazita (vaši i grinja). Mravinjaci šumskih mrava su habitat mirmekofilima, zajednici organizama koji su visoko specijalizirane.