header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Linkovi/Links

 

Relevantne institucije za zaštitu prirode u BiH / Institutions responsible for nature protection in BiH

http://www.fmoit.gov.ba/ - Federalno ministarstvo okoliša i turizma / Federal ministry of Environment and Tourism

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Pages/default.aspx - Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju / Ministry of Spatial Planning, Civil Engineering and Ecology

http://www.nasljedje.org/ - Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS / Institute for Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage of RS

http://www.fzofbih.org.ba/ - Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH / Environmental Fund of the FBiH

http://ekofondrs.org/ - Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS / The Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency of RS

 

Važni dokumenti / Important documents

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2013/zakoni/27bos.html  – Zakon o zaštiti prirode FBiH / Law on Nature Protection FBiH

http://www.nasljedje.org/docs/pdf/Zakon_o_zastiti_prirode_20_14.pdf – Zakon o zaštiti prirode RS / Law on Nature Protection RS

http://www.nasljedje.org/sr_RS/prirodno-nasljedje/266 - Pregled zaštićenih područja u BiH / Overview of protected area in BiH

http://www.bih-chm-cbd.ba/Bos/rd_bos.htm - Nacionalna strategija i akcioni plan za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti Bosne i Hercegovine / National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP)

http://www.fmoit.gov.ba/download/Federalna%20strategija%20zastite%20okolisa.pdf - Strategije zaštite okoliša FBiH / Environmental Protection Strategy of FBiH

http://www.nasljedje.org/sr_RS/prirodno-nasljedje/108-strategija - Strategija zaštite prirode Republike Srpske / Nature Protection Strategy of RS

http://nasljedje.org/docs/crvenalista/uredba+crvenalista.pdf – Crvena lista zaštićenih vrsta flore i faune RS / Red list of protected flora and fauna of RS

http://www.fmoit.gov.ba/download/Crvena%20lista_%207%2014.docx -  Crvena lista divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva FBiH / Red list of wild species and subspecies of plants, animals and fungi of FBiH

http://www.natura2000.ba/ - Natura 2000 U BiH / Natura 2000 in BiH

 

Drugi zakoni i podzakonski akti iz oblasti zaštite prirode i životne sredine / Other laws and regulations regarding the protection of nature and environment

http://www.nasljedje.org/sr_RS/prirodno-nasljedje/2014-03-31-09-51-53

http://www.fzofbih.org.ba/v2/txt.php?id=60

http://www.fmoit.gov.ba/ba/page/58/ostali-dokumenti

http://www.bih-chm-cbd.ba/Bos/Lf_bos.htm

 

Zaštićena područja u BiH / Protected areas in BiH

Nacionalni parkovi / National Parks

http://www.npsutjeska.net/

http://www.npkozara.com/

http://nationalpark-una.ba/

Parkovi prirode / Nature Parks

www.hutovo-blato.ba

Spomenici prirode / Nature Monuments

http://www.tajan.ba/

http://www.zppks.ba/ - Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja / Public Institution for Protected Natural Areas of Sarajevo Canton

 

 

 

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com