header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Linkovi/Links

 

Relevantne institucije za zaštitu prirode u BiH / Institutions responsible for nature protection in BiH

Federalno ministarstvo okoliša i turizma / Federal ministry of Environment and Tourism

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju / Ministry of Spatial Planning, Civil Engineering and Ecology

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS / Institute for Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage of RS

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH / Environmental Fund of the FBiH

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS / The Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency of RS

 

Važni dokumenti / Important documents

Zakon o zaštiti prirode FBiH 2013 / Law on Nature Protection FBiH

Zakon o zaštiti prirode RS 2014 / Law on Nature Protection RS 2014

Pregled zaštićenih područja u BiH / Overview of protected area in BiH

Relevantni dokumenti o biološkoj raznolikosti u Bosni i Hercegovini / Relevant Documents on Biodiversity in Bosnia and Herzegovina; Nacionalna strategija i akcioni plan za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti Bosne i Hercegovine / National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP)

Strategije zaštite okoliša FBiH / Environmental Protection Strategy of FBiH

Strategija zaštite prirode Republike Srpske / Nature Protection Strategy of RS

Crvena lista zaštićenih vrsta flore i faune RS / Red list of protected flora and fauna of RS

Crvena lista divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva FBiH / Red List of wild species and subspecies of Plants, Animals and Fungi of FBiH

Natura 2000 U BiH / Natura 2000 in BiH

 

Drugi zakoni i podzakonski akti iz oblasti zaštite prirode i životne sredine / Other laws and regulations regarding the protection of nature and environment

http://www.nasljedje.org/sr_RS/prirodno-nasljedje/2014-03-31-09-51-53

http://www.fzofbih.org.ba/v2/txt.php?id=60

http://www.fmoit.gov.ba/ba/page/58/ostali-dokumenti

http://www.bih-chm-cbd.ba/Bos/Lf_bos.htm

 

Zaštićena područja u BiH / Protected areas in BiH

Nacionalni parkovi / National Parks

http://www.npsutjeska.net/

http://www.npkozara.com/

http://nationalpark-una.ba/

Parkovi prirode / Nature Parks

www.hutovo-blato.ba

Spomenici prirode / Nature Monuments

http://www.tajan.ba/

http://www.zppks.ba/ - Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja / Public Institution for Protected Natural Areas of Sarajevo Canton