header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Crvenokljuna čigra - rijetka ptica gnjezdarica u Bosni i Hercegovini

DSCN54541Obična ili crvenokljuna čigra (Sterna hirundo), rijetka je ptica gnjezdarica u Bosni i Hercegovini. Ova interesantna ptica fotografisana je na gnijezdu sa mladima tokom nedavnih istraživanja močvarnih staništa sjeverne Bosne. Veća je i svjetlija od bjelobrade čigre (Chlidonias hybrida), rijetke, no ipak nešto brojnije gnjezdarice močvarnih područja Bosne i Hercegovine. Čigre su inače blisko srodne galebovima, no elegentnije su građe i imaju kraće noge. 

DSCN54291Areal gniježđenja ove vrste obuhvata veliki dio Evrope i Azije te istočne i centralne dijelove Sjeverne Amerike i mali dio sjeverne Afrike. Zimuje južno od gnijezdećeg areala, sve do juga Afrike, Južne Amerike i Australije.

Gnijezdi se pojedinačno ili u kolonijama, od nivoa mora pa i do preko 4,000 m n.v. Gnijezda pravi na obalama mora, rijeka i jezera, često na malim otočićima bez ili sa malo vegetacije.

Osjetljive su na ljudske aktivnosti u probalnom području. Gradnja i ekspoloatacija šljunka te nagle promjene u hidrološkom režimu rijeka i jezera, kao i turističke i rekreativne aktivnosti, predstavljaju značajnu prijetnju ovim pticama u periodu gniježđenja.

Untitled-1