header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Kurs taksonomije mrava na Prirodno-matematičkom fakultetu

DSCN2190U organizaciji Udruženja BIO.LOG tokom marta i aprila mjeseca na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu održava se kurs taksonomije mrava.

Cilj kursa je da okupi studente sa različitim interesima za sistematiku, genetiku, evoluciju, ekologiju, ponašanje i zaštitu ovih interesantnih i značajnih insekata.

Kurs je prilika za sticanje novih vještina i znanja koja uključuju klasifikaciju i identifikaciju mrava, tipove socijlnih sistema i ekološki značaj mrava. Tokom kursa biti će obrađene teme: teorijske osnove terenskog rada, sakupljanje, monitoring, laboratorijski rad, obilježavanje i prepariranje mrava.