header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Prezentacije aktivnosti Udruženja BIO.LOG na Prirodno-matematičkom fakultetu

pmfprezU okviru saradnje Udruženja BIO.LOG sa Društvom studenata biologije i Biospeleološkim društvom u BIH – BIOSPEL, 17.11.2016. godine su na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu održane prezentacije članova sva tri udruženja o njihovim trenutnim i planiranim aktivnostima i projektima, te mogućnostima uključenja studenata u ove aktivnosti.