header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Svjetski dan zaštite okoliša obilježili smo na Bijambarama edukativnom radionicom za učenike osnovnih i srednjih škola

IMG 5488Udruženje BIO.LOG je povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, u saradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja, 4. juna 2016. godine na Bijambarama organizovalo radionicu u prirodi za učenike osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

U okviru radionice učenici osnovne škole Silvije Strahimir Krančević i Četvrte gimnazije Ilidža su kroz praktični rad na terenu istraživali prirodne vrijednosti Bijambara, visokoplaninske livade, šumska staništa smrče i jele, tresetišta i pećinska staništa.

Ova edukativna radionica dio je projekta „Šumski mravi kao indikatori biodiverziteta prašuma smrče i jele u Bosni i Hercegovini“ kojeg realizuju članovi Udruženja uz podršku Rufford fondacije.

Udruženje „BIO.LOG“ i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja su realizacijom ove radionice nastavili uspješnu saradnju na provođenju edukativnih i istraživačkih aktivnosti u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo.