header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Mapiranje kolonija šumskih mrava i istraživanje faune mrava ZP "Bijambare"

mravi bijambare naslovna

Početkom maja mjeseca članovi Udruženja BIO.LOG obavili su istraživanje na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" u okviru projekta "Šumski mravi kao indikatori biodiverziteta prašuma smrče i jele u Bosni i Hercegovini".

Glavni cilj istraživanja bilo je mapiranje kolonija šumskih mrava i istraživanje faune mrava ZP "Bijambare". Pored toga tokom istraživanja prikupili smo podatke o distribuciji, kao i foto dokumentaciju za veliki broj vrsta koje naseljavaju ovo područje.

Pored istraživanja cilj projekta je i unapređenje zaštite prirodnih šumskih staništa smrče i jele u Bosni i Hercegovini i  podizanje javne svijesti o značaju šuma u očuvanju prirode i vodnih resursa. U tu svrhu jedan od najznačajnijih aktivnosti je edukacija i rad sa mladima.