header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Evropski parlament poziva na donošenje strategije za životnu sredinu i energiju na nivou BiH, kao i strožiju kontrolu izgradnje hidroelektrana u ekološki osjetljivim područjima

vijest rezolucija sutjeskaU rezoluciji o Bosni i Hercegovini Evropski parlament poziva Vladu Bosne i Hercegovine da reguliše i nadgleda izgradnju hidroelektrana u ekološki osjetljivim područjima, zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima, te da osigura očuvanje integriteta postojećih nacionalnih parkova, Sutjeske i Une. Pored toga u ovoj rezoluciji traži se i da se u BiH poboljša kvalitet studija procjene uticaja na životnu sredinu koje treba usaglasiti sa EU standardima, kao i da se poveća transparentnost i uključenost javnosti, nevladinog i naučnog sektora u ovoj oblasti.

   44. Calls on the BiH Government to regulate and monitor the development of hydropower plants in environmentally sensitive areas, as well as in protected and potentially protected areas, and to maintain the integrity of existing national parks, such as Sutjeska National Park and Una National Park; recommends that the quality of environmental impact assessments be improved to take into account EU standards as established by the Birds and Habitats Directives and the Water Framework Directive; encourages the BiH Government to increase transparency through public participation and consultation on planned projects with local communities, scientific experts and the civil sector;

U rezoluciji se takođe poziva na usvajanje strategije o transportu, energiji i životnoj sredini na državnom nivou, a koje su posebno značajne u procesu priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

   38. Urges the adoption of country-wide sectoral strategies on transport, energy and the environment; stresses that these strategies are needed inter alia to benefit fully from EU pre-accession assistance;