header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Nagrađujemo najbolju fotografiju ili likovni rad na temu „Najljepša šuma u Bosni i Hercegovini“

Rufford mravi konkursU okviru projekta „Šumski mravi kao indikatori prašuma smrče i jele u Bosni i Hercegovini“ koji realizuju članovi udruženja BIO.LOG, na facebook stranici „Ants of Bosnia and Herzegovina“ pokrenut je konkurs za izbor najbolje fotografije ili likovnog rada na temu „Najljepša šuma u Bosni i Hercegovini“.

Radovi se postavljaju na facebook stranici projekta do prvog maja 2016. godine. Rad koji prikupi najveći broj lajkova će osvojiti nagradu u vrijednosti od 100 KM.

Ovaj konkurs dio je kampanje za podizanje javne svjesti o značaju očuvanja šuma smrče i jele u Bosni i Hercegovini. Kroz učešće na konkursu: „Najljepša šuma u Bosni i Hercegovini“ učenici osnovnih i srednjih škola Sarajevskog Kantona, postavljanjem slika šumskih pejzaža, flore i faune šuma, mogu iskazati svoj interes za očuvanje šumskih staništa. Na osnovu iskazanog interesa BIO.LOG će ponuditi učenicima i ekološkim sekcijama učešće u jednodnevnom istraživanju faune zaštičenog područja „Bijambare“.    

Projekat „Šumski mravi kao indikatori prašuma smrče i jele u Bosni i Hercegovini“ finansijski je podržala Rufford fondacija.

Detaljnije informacije o konkursu i pravilima učestvovanje možete saznati na stranici:

https://www.facebook.com/groups/1434904570100324/

Rufford sumski mravi