header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Zaštita ugroženih vrsta u BiH

zastita ugrozenih vijestJedan od prvih koraka u procesu zaštite ugroženih vrsta jeste njihovo evidentiranje i procjena ugroženosti. U tu svrhu izrađuju se Crvene liste ugroženih vrsta koje predstavljaju prikaz stepena ugroženosti pojedinih vrsta na određenom prostoru. Ove liste nisu nepromjenjive, već se kontinuirano revidiraju i nadopunjuju u skladu sa novim naučnim saznanjima i promjenama statusa ugroženosti vrsta.

Nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoje Crvene liste na nivou države. U RS je 2012. godine donesena lista zaštićenih vrsta čiji je naziv „Crvena lista zaštićenih vrsta flore i faune Republike Srpske“ („Službeni glasnik RS“ br. 124/12) u kojoj nisu date kategorije ugroženosti pojedinih vrsta. S druge strane u FBiH je 2014. godine usvojena „Crvena lista divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva“ („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14) u kojoj je uz svaku vrstu koja se navodi u dokumentu data i kategorija ugroženosti.

Ovi dokumenati dostupni su na sljedećim linkovima:

RS -http://nasljedje.org/docs/crvenalista/uredba+crvenalista.pdf

FBiH -http://www.fmoit.gov.ba/downl…/Crvena%20lista_%207%2014.docx

Iako su Crvene liste dokumenti koji bi se trebali zasnivati na istoj, međunarodno prihvaćenoj metodologiji, na kraju su napravljena dva potpuno različita dokumenta za koje je potpuno nejasno na osnovu kojih parametara je vršen izbor i kategorizacija vrsta. Pored toga unutar Crvene liste FBiH kategorizacija je potpuno nejasna, različite grupe su obrađene i prezentirane na različite načine, a iz dokumenta nije jasno ni da li se prezentirano za neke vrste odnosi na BiH ili FBiH.

Uskoro na našoj stranici planiramo dati detaljniji pregled i analizu pojedinih grupa koje su obuhvaćene ovim dokumentima.