header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Biološka raznolikost u urbanoj sredini

projekat Ilidza 1U okviru projekta „Biološka raznolikost u urbanoj sredini“ povodom 22. maja, međunarodnog dana biodiverziteta, članovi udruženja održali su edukativnu radionicu na temu biološka raznolikost za učenike osmih razreda Treće osnovne škole - Ilidža.

Cilj radionice bio je približiti učenicima značaj očuvanja biodiverziteta i brojnih ugroženih vrsta biljaka i životinja i pozvati ih da se prikljuće narednim aktivnostima koje se planiraju sprovesti u sklopu samog projekta, kao i drugih akcija udruženja.

„Biološka raznolikost u urbanoj sredini“ projekat je Udruženja BIO.LOG u osnovnim i srednjim školama sa područja opštine Ilidža sa ciljem upoznavanja učenika sa značajem očuvanja biološke raznolikosti.

Projekat koji sufinansira opština Ilidža obuhvata niz predavanja, edukativnih i terenskih radionice u sklopu obilježavanja značajnih datuma zaštite biodiverziteta i životne sredine. Cilj projekta je da se učenici na zabavan i zanimljiv način potiču na praktičnu primjenu znanja s područja biologije i upoznavanje sa različitim biljnim i životinjskim vrstama.

http://www.opcinailidza.ba/novosti.php?news=more&article=743