header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Četvrti Balkanski odonatološki sastanak – druga obavijest i informacije o registraciji/Fourth Balkan OdonatOlogical Meeting – second announcement and registration info

BOM2014 1Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG i Društvo za zaštitu prirodne baštine Arbor Magna u saradnji sa Slovenskim odonatološkim društvom (SOD) organizuju Četvrti balkanski odonatološki sastanak (BOOM 2014) koji će se održati u Bosni i Hercegovini od 1. do 8. avgusta 2014. godine.

Za više detalja pročitajte drugu obavijest ili nam se obratite na e-mail: ili

Ukoliko ste zainteresovani posaljite popunjeni registracioni formular na e-mail:

Fourth Balkan OdonatOlogical Meeting – second announcement and registration info

The Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG and the Natural Heritage Protection Society Arbor Magna together with Slovene Odonatological Society (SOD) invite you to the 4th Balkan OdonatOlogical Meeting which will take place in Bosnia and Herzegovina from 1st to 8th August 2014

For all additional information please see the second announncement or contact us by e-mail or

If interested, please complete and send the registration form by e-mail to

Registration Form BOOM2014-ENG (Word 438 KB)

Second announcement BOOM2014 (PDF, 312 KB)