header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Evropski vikend posmatranja ptica – EuroBirdwatch

sl. uz vijest5

Dana 5. oktobra 2013. godine u Velikom parku u Sarajevu, od 10:30 do 12:30 časova, Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG, uz pomoć članova i volontera obilježilo je Evropski vikend posmatranja ptica – EuroBirdwatch.
Evropski vikend posmatranja ptica (Eurobirdwatch) je manifestacija koju svake godine tokom prvog vikenda u oktobru organizuje međunarodna ornitološka organizacija “Birdlife Internacional”. Cilj manifestacije je popularizacija posmatranja i istraživanja ptica, kao i edukacija i podizanje svijesti javnosti o potrebi zaštite ptica i njihovih staništa.
Ovom prilikom posjetioci su imali mogućnost naučiti rukovati dvogledom i teleskopom za posmatranje ptica, koristiti terenski ključ za određivanje vrsta i upoznati se sa vrstama ptica koje žive u našem gradu. Zahvaljujemo se svim građanima i medijima koji su se odazvali našoj akciji.

Zadovoljstvo nam je objaviti da Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG i Društvo za zaštitu prirodne baštine Arbor Magna u saradnji sa Slovenskim odonatološkim društvom (SOD) organizuju IV Balkanski odonatološki sastanak (BOOM 2014) koji će se održati u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini avgusta 2014. godine.

Uskoro više informacija o skupu i procesu registracije učesnika.