header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Održana Prva radionicu u okviru projekta „Utvrđivanje prisustva i kartiranje distribucije invazivnih vrsta na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo“

inv I radU utorak, 18.02.2020. godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu realizovali smo prvu radionicu u okviru projekta „Utvrđivanje prisustva i kartiranje distribucije invazivnih vrsta na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo“, koja je okupila stručnjake, organizacije i institucije koji rade na problematici stranih invazivnih vrsta u Bosni i Hercegovini.

Cilj radionice bio je prezentacija aktivnosti projekta i rezultata prve faze terenskog rada i kartiranja stranih invazivnih vrsta u ZP Kantona Sarajevo. Pored toga, na radionici se raspravljalo o mogućnostima angažmana i saradnje stručnjaka i institucija u borbi protiv širenja stranih invazivnih vrsta u BiH i izradi baze podataka i mehanizama kontrole i praćenja širenja ovih vrsta.

Uz predstavnike Udruženja BIO.LOG, na radionici su učestvovali i stručnjaci Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Centra za ekologiju i prirodne resurse – Akademik Sulejman Redžić, Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Centra za životnu sredinu iz Banjaluke, kao i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH, JU Zaštićena područja Kantona Sarajevo, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Udruženje studenata biologije u BiH.

inv I rad 1Pored projekta Udruženja BIO.LOG, na radionici su predstavljani i drugi projekti koji se realizuju u Bosni i Hercegovini, a vezani su za problematiku širenja invazivnih vrsta: „Inventarizacije i geografske interpretacije invazivnih vrsta u FBiH“, „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim stranim vrstama (Sava TIES)“ i „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BIH - invazivne vrste kao prijetnja biodiverzitetu“

Projekat „Utvrđivanje prisustva i kartiranje distribucije invazivnih vrsta na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo“ realizuje Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG u saradnji sa JU Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo. Projekat finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Više informacija o stranim invazivnim vrstama u BiH možete pronaći u članku na našoj web stranici.

inv I rad 2