header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Konzervacija biljaka kloniranjem – praktične radionice za učenike srednjih škola Kantona Sarajevo

Clipboard01smU okviru projekta “Edukacija o važnosti zaštite biodiverziteta biljaka u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo” u prostorijama Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu 4. februara 2019. godine realizovali smo radionice pod nazivom “Konzervacija biljaka kloniranjem”.

Cilj radionica je bio upoznati učenike sa mogućnostima primjene kloniranja biljaka u svrhu konzervacije biološke raznovrsnosti. Radionice su realizovali članovi Udruženja u saradnji sa zaposlenicima i studentima završne godine na Odsjeku za biologiju PMF-a.

Na radionicama su učestvovali učenici srednjih škola Kantona Sarajevo, među kojima su bile Peta gimnazija, Prva bošnjačka gimnazija, Srednja medicinska škola i Srednja škola za okoliš i drvni dizajn. Učenici su imali mogućnost da savladaju osnove aseptične tehnike i kloniranja, te da nauče kako se radi mikropropagacija biljaka.

Kanton PMF radionica

Kanton PMF radionica 1

Kanton PMF radionica 3

 Kanton PMF radionica 2