header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Radionice o važnosti zaštite biodiverziteta biljaka u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo

kanton 3.osn smUdruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG je tokom novembra i decembra 2018. godine realizovalo 15 radionica u sklopu projekta pod nazivom „Edukacija o važnosti zaštite biodiverziteta biljaka u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo”. Cilj projekta je edukacija i jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša. Kroz predavanja i praktični rad studenati i učenici osnovnih i srednjih škola upoznali su se sa primjenom naučnih metoda u obradi različitih biljnih vrsta u oblastima farmacije, poljoprivrede, šumarstva itd. Projekt je finansiran od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. U ovoj fazi projekta realizovana su predavanja u deset osnovnih škola i pet srednjih škola u Kantonu Sarajevo, gdje je posebna pažnja data tematici kloniranja biljaka i njene primjene u zaštiti biodiverziteta. Radionicama su prisustvovali i predstavnici Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo, kao saradnici na projektu. U drugoj fazi realizacije projekta tokom februara mjeseca 2019. godine biće održane praktične radionice na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. U martu 2019. će se prigodnim programom obilježiti kraj projekta sa učesnicima i posjetiocima u jednom od zaštićenih područja u Kantonu Sarajevo.

kanton grb2