header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

U novu godinu sa novim projektom!

kolaz invazivne smZahvaljujući podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u 2019. godini krećemo sa istraživanjem invazivnih vrsta u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo kroz projekat „Utvrđivanje prisustva i kartiranje distribucije invazivnih vrsta na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo“. Cilj našeg projekta je istraživanje prisustva i distribucije invazivnih vrsta na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo u cilju procjene trenutnog stanja njihovih populacija.

Uz uništenje staništa, strane invazivne vrste na globalnom nivou danas predstavljaju najznačajniji faktor gubitka biološke raznovrsnosti. Samo u Evropi do sada je identifikovano 11.000 stranih vrsta, među kojima je 10-15% invazivnih, koje uzrokuju negativne ekološke i ekonomske posljedice.

U Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH problem kontrole invazivnih vrsta istaknut je u svim zakonskim dokumentima i strategijama zaštite prirode kao jedan od prioriteta. Kako bi bilo moguće na kvalitetan način pristupiti izradi akcionih planova za praćenje i borbu protiv invazivnih vrsta, potrebno je najprije izvršiti njihovu inventarizaciju i prikupiti podatke o njihovom rasprostranjenju. 

Zahvaljujemo se Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH za podršku našem radu.