header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Istraživanje faune beskičmenjaka četiri potencijalna zaštićena područja u Federaciji BiH

Nova zasticena naslov1U okviru projekta „Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini“ Udruženje BIO.LOG u 2018. godini realizuje istraživanje beskičmenjaka četiri potencijalna zaštićena područja u Federaciji BiH: Klek, Vjetrenica, Livanjsko polje i Bjelašnica- kanjon Rakitnice- Igman- Treskavica.

Cilj istraživanja je prije svega prikupljanje podataka o fauni odabranih grupa insekata na ovim područjima sa fokusom na ugrožene vrste i vrste sa Direktive o staništima Evropske unije.