header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Istraživanje faune Zaštićenog pejzaža “Konjuh”

konjuh naslovPrethodne sedmice proveli smo kraće istraživanje faune na području Zaštićenog pejzaža „Konjuh” koje je realizovano za potrebe izrade studije ,,Ocjena stanja uravnoteženosti i mjera zaštite biodiverziteta u području Zaštićenog pejzaža „Konjuh".

Cilj našeg istraživanja bio je prikupiti preliminarne podatke koji bi dali uvid u bogatstvo faune insekata na teritoriji ZP „Konjuh“ i postavljanje temelja za buduća istraživanja, kao i monitoring i zaštitu ugroženih vrsta.

Tokom trodnevnog istraživanja obišli smo neka izuzetno ineteresantna staništa poput Bebravske i Djevojačke pećine, Paučkog jezera, područja Varde i dolina rijeka Drinjaća, Bukovica, Krabanja, Mala i Velika Zlaća.

Iako je tek početak maja mjeseca, a ni vremenske prilike nisu bile idealne, zadovoljni smo urađenim, posebno iz razloga što smo pronašli više novih lokacija za neke od izuzetno rijetkih i ugroženih vrsta. Među njima posebno su interesantni čvorasti trčuljak (Carabus variolosus nodulosus), bukova strizibuba (Morimus asper funereus) i veliki potočar (Cordulegaster heros).

konjuh 4